2 marts

30 nye udstykninger

30 nye udstykninger på vej i Jelling
Inden længe bliver ialt 30 attraktive grunde udbudt til salg i ny udstykning i den sydvestlige del af Jelling.

Det handler om området på Plantagevej, der ligger i umiddelbar forlængelse af Eskelunden. Beliggenheden er tæt på Fårup Sø og med kort afstand til
skole, idræt, golfbanen og centrum af Jelling.

Bag projektet står selskabet Lavlund, der ejes af Knud Nielsen. Han har tidligere stået bag udstykningen af otte parceller på Ydre Hvesager, og han glæder sig til at
få projektet i gang.
– Lige nu er lokalplanen for området udsendt i off. høring. Lokalplanen kan, om alt går lige efter planen, vedtages endeligt i april. Projektet etableres i to etaper på hver cirka 15 grunde. Byggemodningen og og salget af etape 1 igangsættes efter planen til april, understreger Knud Nielsen, der er meget optimistisk omkring projektet.

Mangeårigt projekt
Han indledte planerne om den store udstykning helt tilbage i 2007 i den hedengangne Jelling Kommune, hvor der blev udarbejdet et forslag til en lokalplan.
En lokalplan som dengang dog måtte opgives, fordi den kom for sent i forhold til kommunesammenlægningen samt nedlæggelsen af det daværende Vejle Amt.
– Vi har brugt tiden siden da, og nu mener vi, at projektet er rigtig godt gennemarbejdet. Dels har vi at gøre med en virkelig god beliggenhed, og derudover
har vi besluttet os for at køberne skal have mulighed for at opføre så energirigtige huse som muligt, påpeger Knud Nielsen.
Der vil blive mulighed for at benytte varmepumper til opvarmning, ligesom det er oplagt at installere både solvarmepaneler og solceller.
– For at hjælpe køberne på vej med tankerne omkring lavenergi, så tilbyder vi indeholdt i grundpriserne en gratis energiberegning af de forskellige projekter, som
køberne kommer med, påpeger Knud Nielsen.

Miljøet i fokus
Regnvand fra tag og vej håndteres miljømæssigt i henhold til tidens trend ved nedsivning – de såkaldte LAR-løsninger. Og løsningen er ifølge Knud Nielsen
bekræftet med geotekniske jordbundsprøver.
For at involvere borgerne i Jelling, har alle været inviteret til at deltage i en navnekonkurrence, hvor vindernavnet vil få en præmie bestående af et
weekendophold på en dansk kro.
– Det er naturligvis i sidste ende vejnavneudvalget i Vejle Kommune som beslutter, hvad området skal hedde, men der bliver altid lyttet til gode forslag fra lokale
borgere, lokalhistorikere, naboer og så videre. Vinderen bliver afsløret i løbet af få uger. pointerer Knud Nielsen, der har valgt LokalBolig Vejle til at stå for
salgsarbejdet.

– Det er et rigtig spændende projekt. Her er god beliggenhed samt en energi- og miljørigtig profil, og så har vi sammen med udbyder en valgt at differentiere
priserne lidt mere, end hvad man ofte ser i udstykninger som denne, fortæller indehaver Bo Harder fra LokalBolig Vejle.

http://vafo.dk/article/20160216/ARTIKLER/160219393