8 december

Ny bydel i to etaper

Hvad skal området hedde, spørger udstykkeren i en navnekonkurrence
FÅRUP MARK – En ny bydel skyder op i den sydvestlige udkant af Jelling næste år.
I hvert fald hvis det går, som den nuværende ejer af marken langs sydsiden af Plantagevej
håber. Knud Nielsen har siden 2007 arbejdet med at udstykke en del af sin jord, og fra i dag er
lokalplanen for området i høring. Den blev vedtaget af byrådet i sidste uge.
Udstykningen, der ligger lige vest for Eskelunden, har endnu ikke et navn. Men der er
udskrevet en navnekonkurrence. Forslag kan sendes til vejle@lokalbolig.dk, og præmien til
vinderen er et kroophold på en dansk kro. Det er også Lokalbolig ved ejendomsmægler Bo
Harder, der står for salget af grundene.
Jordstykket er oprindelig er udstykket fra herregården Fårupgård for lidt over 100 år siden.

Få regler
Udstykningen udmærker sig ved et minimum af regler og krav til bygningernes udseende.
– Jeg kan godt lide tanken om, at grundkøberne kan bygge ret frit. De frie rammer og en
rummelig lokalplan, giver også et kvarter med forskellige slags mennesker, siger Knud
Nielsen.
Det er ikke afgjort, om der skal være mulighed for fjernvarme i området. Men han forventer, at
der ikke bliver tilslutningspligt.
Hvis ikke høringen giver større overraskelser, skulle lokalplanen kunne vedtages endeligt i
april. Byggemodningen af første etapes 14 grunde går så straks i gang og vil vare tre måneder.
– Og så må vi jo se, om jeg har vurderet rigtigt, at folk gerne vil bo her – lige som de
arkæologiske fund viser, at de også ville for 2000 år siden. Jeg synes, det er et dejligt sted,
siger Knud Nielsen. Han har boet i området, siden han var barn.
– Jeg tror også, tidspunktet er rigtigt. Renten er stadig lav, og der har ikke været nogen
himmelflugt i priserne, tilføjer han.
Grundene kommer til at koste mellem 495.000 og 825.000 kroner. Det er en ret stor
prisspredning, men beliggenhed og grundstørrelse har fået lov at slå igennem på priserne. I
udgangspunktet forsøges de 30 grunde solgt som parcelhusgrunde. Men der er skabt mulighed
for, at nogle af grundene kan få tæt-lav byggeri.
Hvis der skal udstykkes mere i området, forventer Knud Nielsen, at det bliver nord for
Plantagevej og vest for FDF’s område.

På længere sigt
– Det er på længere sigt og kræver en ændring i kommuneplanen. Men der er lavet et
planudkast, hvor der etableres hævede arealer lige som i tre tunger mod nord fra Plantagevej.
De bliver hævet 1-1,5 meter i forhold til det nuværende område, der er noget lavt. Mellem
tungerne skal der være grønne områder i det nuværende terræns højde, forklarer Knud Nielsen.
En hævning er nødvendig, hvor der skal bygges, fordi området ligger i sydkanten af Fårup
Mose. Selv om den er delvis afvandet, er der stadig fugtige arealer på stedet.

http://vafo.dk/article/20151208/ARTIKLER/151209163